Montáž a nastavení kompletních rozvodů pro bytové, panelové i rodinné domy.

Používáme převážně výrobky značky Tesla, kvůli jejich ověřené kvalitě a možnostech montáže.

Demontáž starého rozvodu a montáž a nastavení nového během krátké doby.

Běžné domácí telefony i nové videotelefony dle požadavků.

Nedílnou součástí všech domácích systémů telefonů je i vhodné uzamykání dveří.
Běžně používaný tak zvaný "bzučák" je největší slabinou vašeho vstupu. Znamená to, že dveře nezamykáte.
Řešením je nahrazení za samozamykací zámky.
Jsou vhodné do všech dveří, které byste měli zamykat. Stačí jen za sebou zavřít a je vždy zamčeno.
Celý život řešíme věčné dilema. Zamkl jsem, nebo jsem nezamkl?

Dodáváme výrobky například firmy TESLA, ABB,...
Domovní telefony a zvonky
BOHA Elektro s.r.o.